Currículum

Torno a posar el meu CV, actualitzat i en línia, en AQUEST ENLLAÇ per als possibles interessats.

També es pot veure mitjançant el següent codi QR: